Doorlopende tekst Wet Huis voor klokkenluiders na 3e nota van wijziging

Tekst van de Wet Huis voor klokkenluiders zoals deze luidt na de 3e nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen.

Doorlopende tekst Wet Huis voor klokkenluiders na 3e nota van wijziging (PDF | 19 pagina's | 197 kB)