Toetreding en toetsing afsprakenstelsels - Vergelijkende analyse

Doel van dit onderzoek is het bezien van verschillen, overeenkomsten, leerpunten en knelpunten in verschillende afsprakenstelsels. Daarmee wordt het opdoen van kennis en inzichtelijk maken van geleerde lessen over manieren om toetreding en toetsing vorm gegeven.  

De analyse gaat over vijf stelsels die gericht zijn op het digitaal deelbaar maken van gegevens voor MedMij, Zorgeloos Vastgoed, PSD2, eHerkenning en toegang tot publieke dienstverlening zoals vastgesteld door de Wet digitale overheid (Wdo, in ontwikkeling).