Openbaargemaakte documenten deel 1 t/m 4 bij besluit op Wob-verzoeken over WEF

Deel 1 t/m 4 (van 8) van de openbaargemaakte documenten bij het besluit op verschillende verzoeken om informatie over samenwerkingsverbanden tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het World Economic Forum (WEF).

Openbaargemaakte documenten deel 1 (PDF | 109 pagina's | 19,8 MB)

Openbaargemaakte documenten deel 2 (PDF | 116 pagina's | 19,6 MB)

Openbaargemaakte documenten deel 3 (PDF | 118 pagina's | 20,0 MB)

Openbaargemaakte documenten deel 4 (PDF | 163 pagina's | 19,9 MB)