Besluit op Wob-verzoeken over WEF

Besluit op verschillende verzoeken om informatie over samenwerkingsverbanden tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het World Economic Forum (WEF). De diverse verzoeken werden gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de nieuwe wet is dit besluit genomen.

Besluit op Wob-verzoeken over WEF (PDF | 17 pagina's | 4,2 MB)

Informatie Wob-verzoeken WEF

De verzoeken om informatie gaan over de terreinen:

  • Sustainable Investment Policy;
  • Tropical Forest Aliance;
  • Food Systems Initiative;
  • Food Innovation Hubs

De informatie die openbaargemaakt is bestaat uit 8 delen die bij dit besluit zijn te raadplegen.