Schematische weergave open strategische autonomie

Dit schema geeft de beleidsinstrumenten weer die horen bij de verschillende onderdelen van de visie op de open strategische autonomie van de Europese Unie.

Schematische weergave open strategische autonomie (PDF | 2 pagina's | 237 kB)