Annex bij Herziening Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Deze bijlage bevat per thema een overzicht van de (sub)doelen, kabinetsinzet en indicatoren van het vernieuwde actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling.

Annex bij Herziening Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling (PDF | 8 pagina's | 208 kB)