Subsidieprogramma Bodemvruchtbaarheid

Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde op 24 januari 2023 een subsidietender voor twee bodemvruchtbaarheidsprogramma's; een voor Sahel/West Afrika en een voor Oost en Centraal Afrika. Organisaties die ervaring hebben met het realiseren van duurzaam bodemvruchtbaarheidsbeheer dat bijdraagt aan een duurzame voedselproductiviteitsverbetering en toegenomen weerbaarheid en schokbestendigheid van kleinschalige boeren en/of veehouders in Sub-Sahara Afrika kunnen subsidie aanvragen. De aanvraagtermijn sluit op 31 maart 2023 (read this text in English).

Aanvragen kan met behulp van het aanvraagformulier en de daarin genoemde aanvullende informatie en documenten.

In het subsidiebeleidskader staat beschreven:

  • Wie er subsidie kan aanvragen; 
  • Hoe organisaties de subsidie kunnen aanvragen;
  • Wat de achtergrond en het doel is van de subsidie; 
  • Aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen;
  • Hoe de beoordeling- en selectieprocedure gaat.

Op deze webpagina vindt u het subsidiebeleidskader en een Engelse vertaling ervan, alsook de bijlagen, het aanvraagformulier en andere relevante documenten.

Beantwoording gestelde vragen

Vragen over de subsidietender kunt u tot en met 15 maart 2023 mailen naar IGG@minbuza.nl onder vermelding van 'Subsidieaanvraag Bodemvruchtbaarheid programma'. De gestelde vragen worden tenminste eenmaal per twee weken anoniem beantwoord en gepubliceerd op deze pagina (Engels).