Op weg naar maatschappelijk aanvaardbare prijzen en uitgaven van geneesmiddelen in het basispakket

Gezamenlijke werkagenda van de Autoriteit Markt en Consument (ACM), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut Nederland (ZINL). Zij gaan intensiever samenwerken om meer grip te krijgen op geneesmiddelenprijzen en –uitgaven, rekening houdend met de toegankelijkheid van de zorg en andere collectieve voorzieningen als geheel. Het gaat hier om geneesmiddelen met een hoge prijs en/of hoge budgetimpact.

Op weg naar maatschappelijk aanvaardbare prijzen en uitgaven van geneesmiddelen in het basispakket (PDF | 5 pagina's | 185 kB)