Emissiefactoren voor snelwegen en niet-snelwegen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt gegevens bekend die overheden moeten gebruiken bij de berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Deze gegevens zijn ruwe gegevens die bedoeld zijn voor gebruik in rekenmodellen. De emissiefactoren geven aan hoeveel vervuilende stoffen een voertuig per kilometer uitstoot.