Nationale visie en strategie- gezondheidsinformatiestelsel

Dit document beschrijft de visie op het gezondheidsinformatiestelsel. De visie is onderdeel van de Nationale Visie en Strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel (NVS).

Nationale visie en strategie- gezondheidsinformatiestelsel (PDF | 59 pagina's | 1,1 MB)