Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 mei 2023

Overzicht met de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.