Afkomstgerelateerde gegevens in de Protocollaire Basisadministratie (PROBAS)

Toelichting op de registratie van persoonsgegevens van geprivilegieerden in de Protocollaire Basisadministratie. Onder geprivilegieerden vallen medewerkers van diplomatieke missies en internationale organisaties in Nederland, hun gezinsleden en particulier personeel.