Overzicht huisvesting vergunninghouders 01-06-2023

Overzicht met de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.