Met de stroom mee, naar een duurzaam en adaptief stelsel van zorg en ondersteuning

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseert over wat er volgens de Raad moet veranderen in het zorgstelsel om zorg voor iedereen toegankelijk te houden.

Met de stroom mee, naar een duurzaam en adaptief stelsel van zorg en ondersteuning