Procedure voor de voordracht van kandidaten voor benoeming bij Europese rechterlijke colleges

Procedure die wordt gevolgd om te komen tot de voordracht van kandidaten ter benoeming in Europese rechterlijke colleges.

Procedure voor de voordracht van kandidaten voor benoeming bij Europese rechterlijke colleges