Voortgangsrapportage ijkpunt Sociaal Minimum Caribisch Nederland 2023

In deze 5e voortgangsrapportage over het ijkpunt sociaal minimum is per beleidsonderwerp de huidige stand van zaken opgenomen.

Voortgangsrapportage ijkpunt Sociaal Minimum Caribisch Nederland 2023