Lijst met aangewezen organisaties voor collectieve acties in de Europese Unie

Alleen vooraf aangewezen organisaties kunnen bij de rechter in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) een collectieve actie starten. Bijvoorbeeld om inbreuk op rechten van een groep consumenten te laten stoppen. Of schadevergoeding te vragen voor een groep consumenten. Dit is geregeld met de Richtlijn Representatieve vorderingen voor consumenten, de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) en de Implementatie van de richtlijn in Boek 3 Burgerlijk Wetboek (BW). Een organisatie kan de minister voor Rechtsbescherming vragen om op de lijst met aangewezen organisaties geplaatst te worden.

De lijst met aangewezen organisaties voor collectieve acties in de Europese Unie.

Aanvragen plaats op lijst met aangewezen organisaties

Alleen een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met zetel in Nederland kan een aanvraag doen.

Verplichte gegevens en documenten bij aanvraag

Bij de aanvraag stuurt de organisatie tenminste de volgende gegevens en documenten mee:

Aanvraag indienen

De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend. Dit kan per brief of elektronisch.

U stuurt de aanvraag per post naar:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. de Directie Rechtsbestel
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Stuur hierbij de verplichte gegevens en documenten mee.
U kunt de aanvraag ook indienen op het volgende e-mailadres: collectieveactie@minjenv.nl

U ontvangt binnen 6 weken nadat de aanvraag is ontvangen een reactie.

Duur aanwijzing 

De aanwijzing geldt 5 jaar. Vanaf 3 maanden voor het einde van de aanwijzing kan verlenging aangevraagd worden. Hiervoor gelden dezelfde eisen als voor een eerste aanvraag.

Wijziging voldoen aan eisen 

De organisatie moet tijdens de duur van de aanwijzing (5 jaar) blijven voldoen aan de eisen voor aanvraag. Zijn er wijzigingen die van invloed zijn op het voldoen aan de eisen? Dan moet de minister voor Rechtsbescherming direct worden geïnformeerd. De aanwijzing kan dan worden ingetrokken.