Bijlage 3 Deels openbaar gemaakte documenten

Deels openbaar gemaakte documenten bij besluit Woo-verzoek over de onderwerpen zoals de declaratie(s) die Bureau Beke aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor de rapporten Criminelen achter het stuur en panden met een luchtje.

Bijlage 3 Deels openbaar gemaakte documenten