Besluit op Woo-verzoek over declaratie(s) rapporten Criminelen achter het stuur en Panden met een luchtje

Besluit op een verzoek om informatie over de declaratie of declaraties die Bureau Beke aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft gestuurd voor de rapporten Criminelen achter het stuur en Panden met een luchtje, alsmede de verantwoordingen van de gedeclareerde werkzaamheden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over declaratie(s) rapporten Criminelen achter het stuur en Panden met een luchtje