Evaluatieonderzoek BOSA en SPUK Stimulering Sport

Onderzoek van Significant Public naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van twee regelingen, namelijk de subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) en de specifieke uitkering Stimulering sport (SPUK Sport).

Evaluatieonderzoek BOSA en SPUK Stimulering Sport