Aanvullende subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 2023

Deze bijlage hoort bij de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. Het betreft de maatregelen waarvoor een aanvullende subsidie kan worden aangevraagd zoals geformuleerd in artikel 6 van deze regeling.

Aanvullende subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 2023