Concept-Subsidieregeling BOSA versie internetconsultatie

Concept-Regeling voor de subsidiëring van de bouw, de verbouwing en het onderhoud van sportaccommodaties, de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen en activiteiten die bijdragen aan verduurzaming en het verbeteren van de toegankelijkheid van sportaccommodaties (Subsidieregeling BOSA).

Concept-Subsidieregeling BOSA versie internetconsultatie