Actieplan Samen tegen Mensenhandel

Het Actieplan van het Programma Samen tegen Mensenhandel, een gezamenlijke aanpak tegen mensenhandel. In dit programma staat beschreven hoe verschillende ministeries, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, partners in de zorg, ngo’s en veel andere partijen een vuist maken tegen mensenhandel.

Actieplan Samen tegen Mensenhandel