Openbaargemaakte documenten (bundel IRA 3.1) bij deelbesluit 4 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

Openbaargemaakte documenten (bundel IRA 3.1) bij deelbesluit 4 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Openbaargemaakte documenten (bundel IRA 3.1) bij deelbesluit 4 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol