Documenten bij 1e deelbesluit op Woo-verzoek over intrekking van vergunningverlening aan Belgische afvalverwerker Indaver B.V.

Openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over de intrekking van de vergunningverlening aan de Belgische afvalverwerker Indaver B.V.

Documenten bij 1e deelbesluit op Woo-verzoek over intrekking van vergunningverlening aan Belgische afvalverwerker Indaver B.V.