Openbaargemaakte documenten deel 9 bij besluit op Woo-verzoek over maatregelen energierekening

Deel 9 (van 10) van openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over maatregelen ten aanzien van de energierekening in de periode 1 januari-31 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Openbaargemaakte documenten deel 9 bij besluit op Woo-verzoek over maatregelen energierekening