Besluit op Woo-verzoek over maatregelen energierekening

Besluit op een verzoek om informatie over maatregelen ten aanzien van de energierekening in de periode 1 januari-31 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over maatregelen energierekening

Bijlagen