Documenten bij besluit op Woo-verzoek over overleg PFAS

Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten die zien op een overleg dat op 7 september 2022 tussen de ministeries van LNV, VWS, IenW en de visserijsector heeft plaatsgevonden. Specifiek, de uitnodiging, de mail conversaties voorafgaand aan het overleg, een lijst met uitgenodigde partijen en de Outlook invite.

Documenten bij besluit op Woo-verzoek over overleg PFAS