Documenten deel 2 bij 1e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over vleestaks

Openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over alle door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zowel intern als extern, gevoerde correspondentie aangaande vleestaks in de periode 1 januari 2017 tot 11 april 2022.

Documenten deel 2 bij 1e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over vleestaks