Onderzoek samenhang Energietransitie en stikstof in de industrie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft onderzoeksbureau De essentie gevraagd de relatie tussen de energietransitie en stikstofuitstoot door de industrie te onderzoeken. Het onderzoek neemt de verduurzamingsplannen van grote industrieclusters en de nationale energie-hoofdinfrastructuur mee.

Onderzoek samenhang Energietransitie en stikstof in de industrie

Relatie energie-infrastructuur en stikstofuitstoot

Bij de realisatie van energie-infrastructuurprojecten ontstaan stikstofemissies. Tegelijk moeten de diverse projecten gerealiseerd worden om onder andere de verduurzaming van de industrie mogelijk te maken. Mede door onvoldoende inzicht in de bijdrage van deze projecten aan stikstofreductie vertragen deze huidige knelpunten in vergunningverlening t.a.v. stikstof de energietransitie.

Dit onderzoek geeft, op hoofdlijnen, een kwantitatief inzicht in de effecten van stikstofreducties in de industrie door de energietransitie én in de tijdelijke effecten die voortkomen uit de realisatie van de energie-infrastructuurprojecten die noodzakelijk zijn om de energietransitie in de industrie uit te voeren. Met inzichten uit dit onderzoek kunnen gerichte vervolgstappen genomen worden, bijvoorbeeld het onderzoeken van juridische mogelijkheden om energie-infrastructuurprojecten te versnellen.

Aanleg energie-infrastructuur versnellen via het MIEK

Het onderzoek is een van de manieren waarop het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) werkt aan versnelling van de aanleg van energie-infrastructuurprojecten. Een samenvatting van dit rapport is opgenomen als bijlage bij de Kamerbrief voortgang MIEK van 9 februari 2024.