Meerjarig financieel overzicht ICT-budgetten voor Buitenlandse Zaken 2024-2028

Het financiële overzicht bevat financiële informatie over programma’s met een digitaliseringsdoelstelling, de projecten op het rijks ICT-dashboard, de meerjarige automatiseringsbudgetten en inzicht in de huidige kosten voor intern en extern IV-personeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meerjarig financieel overzicht ICT-budgetten voor Buitenlandse Zaken 2024-2028