Documenten bij 1e deelbesluit op Woo-verzoek over luchtruimherziening Schiphol

Openbaar gemaakte documenten bij 1e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de voorgenomen luchtruimherziening die zich aftekent in de Startbeslissing van april 2019; de ontwerpvoorkeursbeslissing van januari 2021 en de definitieve voorkeursbeslissing van 14 oktober 2022.

Documenten bij 1e deelbesluit op Woo-verzoek over luchtruimherziening Schiphol