1e deelbesluit op Woo-verzoek over luchtruimherziening Schiphol

1e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de voorgenomen luchtruimherziening die zich aftekent in de Startbeslissing van april 2019; de ontwerpvoorkeursbeslissing van januari 2021 en de definitieve voorkeursbeslissing van 14 oktober 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

1e deelbesluit op Woo-verzoek over luchtruimherziening Schiphol