1e deelbesluit op Woo-verzoek over luchtruimherziening Schiphol

1e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de voorgenomen luchtruimherziening waarover gecommuniceerd is in de Startbeslissing van april 2019, de ontwerpvoorkeursbeslissing van januari 2021 en de definitieve voorkeursbeslissing van 14 oktober 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

1e deelbesluit op Woo-verzoek over luchtruimherziening Schiphol

De openbaar gemaakte documenten laten momentopnames zien van mogelijk achterhaalde opties en bevatten geen betrouwbare weergave van eventueel nog te publiceren luchtruimontwerpen.

Het antwoord op het Woo-verzoek bevat veel informatie. Daarom is met de aanvrager afgesproken om het in 2 delen aan te leveren. Dit is deel 1, het 2e deel volgt nog. In dit 1e deelbesluit staan onder andere verschillende (verouderde) ontwerpopties voor de beoogde indeling van het Nederlandse luchtruim.