Documenten deel 4 bij 1e deelbesluit op Woo-verzoek over de indicatiestelling door het CIZ voor GGZ-patiënten

Openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over o.a. de indicatiestelling door Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor GGZ-patiënten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Documenten deel 4 bij 1e deelbesluit op Woo-verzoek over de indicatiestelling door het CIZ voor GGZ-patiënten