Nieuwsbrief 12 Europees Parlementsverkiezing 2024

Nieuwsbrief van het ministerie van BZK aan gemeenten met informatie over de organisatie van de verkiezing van het Europees Parlement in juni 2024.

Onderwerpen nieuwsbrief 12

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Controle drukproef stembiljetten
  • Informatievoorziening Europees Parlementsverkiezing
  • Werving stembureauleden
  • Uitwisseling gegevens geprivilegieerde kiezers
  • Achterkant stembiljet
  • Controle voorleesbare kandidatenlijsten
  • Uitvraag DSO/CSO, URL en vragen rondom OSV2020