Nieuwe perspectieven bij het omgaan met risico’s en verantwoordelijkheden

De overheid is de afgelopen decennia in toenemende mate aangesproken op het afdekken van allerhande risico’s voor burgers en bedrijven. Nadat een nieuw risico bekend wordt of na een ernstig incident volgt bijna standaard vanuit de samenleving en de politiek een roep om drastische overheidsmaatregelen, om het risico in de toekomst uit te sluiten.

Nieuwe perspectieven bij het omgaan met risico’s en verantwoordelijkheden (PDF | 194 pagina's | 2,5 MB)