Risico's in perspectief: risicovergelijking

Dit rapport biedt een methodiek en een manier van redeneren die bedoeld is voor de bestuurlijke praktijk van omgaan met risico's. Het geeft een aanzet tot een denkwijze om risico's en maatregelen met elkaar te vergelijken.

Risico's in perspectief: risicovergelijking (PDF | 133 pagina's | 8,9 MB)

Bestuurders besluiten regelmatig tot interventies die de veiligheid verhogen. Meestal wordt alleen gekeken naar het dossier in kwestie, terwijl een vergelijking met andere risico’s juist een nuttige verbreding van het perspectief zou opleveren en de overheidsreactie op risico’s (zeker na een incident) proportioneel kan houden. Deze risicovergelijking is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is bedoeld om bestuurders een denkwijze aan te reiken die helpt risicodragende activiteiten op waarde te schatten in relatie tot andere risico’s.