Bestuurlijke Handreiking omgaan met de risico-regelreflex in de jeugdzorg

Het omgaan met risico’s en incidenten in de jeugdzorg is een nieuwe opgave voor het lokaal bestuur en de lokale politiek na de decentralisaties van het sociaal domein. Deze handreiking biedt inzichten en aanbevelingen die bestuurders kunnen toepassen bij de omgang met incidenten binnen de jeugdzorg.

Bestuurlijke Handreiking omgaan met de risico-regelreflex in de jeugdzorg (PDF | 34 pagina's | 385 kB)