Maandelijkse rapportage uitvoer dual-use goederen

Er gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Dit moet voorkomen dat deze goederen terechtkomen in een programma voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens of raketten. Voor export van dual-use goederen naar landen buiten de Europese Unie (EU) heeft een bedrijf daarom een vergunning nodig.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) publiceert per maand een overzicht van de afgegeven vergunningen voor dual-use goederen. In dit overzicht staat:

 • om welke goederen het gaat;
 • wat het eindgebruik is;
 • wat de goederen waard zijn;
 • wat het land van bestemming is.

De namen van de exporteur en de eindgebruiker zijn niet openbaar. Deze informatie is belangrijk om in kaart te brengen welke dual-use goederen vanuit Nederland worden geëxporteerd.

De maandoverzichten worden elke maand toegevoegd aan dit bestand, dat sinds 2004 wordt bijgehouden.

Uitleg kolommen in de rapportage

 • Afgifte datum
  Datum waarop vergunning is afgegeven
 • Vergunningnummer
 • SGP code
  Categorie van de miltaire lijst/dual use verordening waaronder de goederen vallen
 • CAT
  Subcategorie goederen omschrijving
  Omschrijving van de goederen waarvoor vergunning is afgegeven
 • D/T
  Geeft aan of het om een definitieve (D) of tijdelijke (T) uitvoer gaat
 • Land van eindbestemming
  Land van eindbestemming van de goederen
 • Waarde (€)
  De waarde van de afgegeven vergunning
 • Verval datum
  De vervaldatum van de afgegeven vergunning