Maandelijkse rapportage uitvoer militaire goederen

De export van bijvoorbeeld geweren, munitie en oorlogsschepen kan de internationale veiligheid in gevaar brengen. Daarom moeten bedrijven een vergunning aanvragen voor de uitvoer van deze militaire goederen. Of de vergunning wordt afgegeven, hangt onder meer af van de bestemming en de eindgebruiker. De overheid publiceert daarom overzichten van de afgegeven vergunningen. Voor welke goederen een vergunningsplicht geldt, staat in de EU-lijst voor militaire goederen. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) publiceert een overzicht van de afgegeven vergunningen voor militaire goederen. In de overzichten staat:

 • om welke goederen het gaat;
 • wat het eindgebruik is;
 • wat de goederen waard zijn;
 • wat het land van herkomst en bestemming is.

De namen van de exporteur en de eindgebruiker zijn niet openbaar.

Uitleg kolommen in de rapportage

In de 1e rij staan de namen van de kolommen vermeld. Hieronder een korte toelichting per kolom.

 • afgifte datum
  Datum waarop vergunning is afgegeven
 • nummer SGP
  Categorie van de miltaire lijst/dual use verordening waaronder de goederen vallen
 • CAT
  Subcategorie voor de jaarrapportage
 • goederen omschrijving
  Omschrijving van de goederen waarvoor vergunning is afgegeven
 • D/T
  Geeft aan of het om een definitieve (D) of tijdelijke (T) uitvoer gaat
 • Verl.
  Geeft aan of het een verlenging van bestaande vergunning betreft
 • U/D/T
  Geeft aan of het Uitvoer (U) of Doorvoer (D) of Tussenhandel (T) betreft
 • T.v.v.
  Nummer van vervangen vergunning
 • land van bestemming
  Land van ontvangst van de goederen
 • land van eindbestemming
  Land van eindbestemming van de goederen
 • oorsprong /herkomst
  Land waarvan de goederen worden uitgevoerd
 • land van oorsprong
  Het land van oorsprong van de goederen
 • waarde (€)
  De waarde van de afgegeven vergunning
 • verval datum
  De vervaldatum van de afgegeven vergunning