Regeldruk en de Regeldrukagenda - In het po, vo en mbo

Regioplan heeft de effectiviteit van de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 geëvalueerd. Het onderzoek van Regioplan maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek gecoördineerde project 'Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs’.