Nationale Bijenstrategie, Bed & Breakfast for Bees

Het Actieprogramma Bijengezondheid richtte zich vooral op de honingbij. Deze Nationale Bijenstrategie richt zich op alle ‘bestuivers’, in het bijzonder de vele wilde bijensoorten.