Nationale Bijenstrategie: Bed & Breakfast for Bees

In dit actieprogramma staat de aanpak voor het behoud van alle bijensoorten en andere bestuivers.

Nationale Bijenstrategie: Bed & Breakfast for Bees (PDF | 83 pagina's | 5,6 MB)