Programmastart Interbestuurlijk Programma (IBP)

Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen starten met een interbestuurlijk programma en een gezamenlijke agenda. Hun belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke aanpak tot stand komt.

Programmastart Interbestuurlijk Programma (IBP) (PDF | 53 pagina's | 1,3 kB)