Onderzoeksrapport Ketenregie bij Continue Screening Kinderopvang

Onderzoek over de wijze waarop DUO de rol van ketenregisseur in de keten continue screening kinderopvang in de praktijk vormgeeft.

Onderzoeksrapport Ketenregie bij Continue Screening Kinderopvang (PDF | 44 pagina's |