Onderzoek Bevindingen kwaliteit accountantscontrole SiSa 2017

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de jaarrekeningcontrole van de in de SiSa-bijlage verantwoorde specifieke uitkeringen.

Onderzoek Bevindingen kwaliteit accountantscontrole SiSa 2017 (PDF | 22 pagina's | 926 kB)