Lessons Learned vanuit het Programma Vernieuwing Studiefinanciering

Dit rapport is het sluitstuk van een weloverwogen auditprogramma over 7 jaar uitvoering van het Project Vernieuwing Studiefinanciering (PVS). In dit auditprogramma is door verschillende onafhankelijk deskundigen grondig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van (tussen)producten en het beheersing van PVS. In december 2017 leverde deĀ Auditdienst Rijk het evaluatierapport over het programma op. Waar het evaluatierapport inzicht gaf in de mate van realisatie van specificaties, doelstellingen en baten van PVS, kijkt het lessons learned onderzoek terug naar het doorlopen voortbrengingsproces. Het geeft antwoord op de vragen welke dilemma's de betrokkenen hebben moeten trotseren, op welke manier zij dit hebben gedaan, en in hoeverre zij dit achteraf gezien als succesvol ervaren.