Achtergronddocument Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Dit achtergronddocument bevat gebiedsbeschrijvingen op basis van de gebiedsdialogen die zijn gehouden.

Achtergronddocument Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (PDF | 25 pagina's | 147 kB)