Rapport communicatieonderzoek 'De beleving van de transitie naar kringlooplandbouw'

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Motivaction International B.V., in samenwerking met agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy, een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van kringlooplandbouw bij agrarisch ondernemers.

Rapport communicatieonderzoek 'De beleving van de transitie naar kringlooplandbouw' (PDF | 68 pagina's | 4,2 MB)