Rapport communicatieonderzoek 'Verduurzaming van de landbouw door agrarisch ondernemers met een gemiddelde landbouwpraktijk'

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Geelen Consultancy i.s.m. Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar agrarisch ondernemers die aangeven duurzame landbouw deels toe passen. Het doel van het onderzoek is het schetsen van een beeld van de houding en behoeften van agrariërs uit deze middengroep tegenover verduurzaming.

Rapport communicatieonderzoek 'Verduurzaming van de landbouw door agrarisch ondernemers met een gemiddelde landbouwpraktijk' (PDF | 51 pagina’s |10,8 MB)