Uitvoeringstoets procedure voorwaardelijke toelating geneesmiddelen

Deze uitvoeringstoets beschrijft de procedure die gevolgd kan worden om enkele specifieke categorieën geneesmiddelen onder voorwaarden tijdelijk tot het basispakket toe te laten. Het gaat om geregistreerde weesgeneesmiddelen en geneesmiddelen die door het Europees Medicijnagentschap met aanvullende voorwaarden tot de markt worden toegelaten.

Uitvoeringstoets procedure voorwaardelijke toelating geneesmiddelen (PDF | 31 pagina's | 500 kB)